Ứng dụng

Ứng dụng phụ kiện ống

Phụ kiện đường ống và ống đi liền tay. Giống như đường ống được sử dụng cho nhiều ứng dụng dân dụng, công cộng và công nghiệp, các phụ kiện đường ống cũng vậy. Không có đường ống có thể được kết nối mà không sử dụng các phụ kiện và mặt bích thích hợp. Phụ kiện đường ống cho phép đường ống được lắp đặt và kết nối hoặc tham gia khi cần thiết và kết thúc ở đúng nơi.

Phụ kiện ống bao gồm một loạt các sản phẩm trong các hình dạng, kích cỡ và vật liệu khác nhau. Với sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực phụ kiện công nghiệp và công việc nghiên cứu liên tục trong ngành này, nhiều sản phẩm mới được sản xuất. Một số phụ kiện có một số tính năng đặc biệt để chúng có thể được chế tạo theo các nguyên tắc khác nhau như thủy lực, khí nén tùy thuộc vào việc sử dụng cuối. Các phụ kiện bao gồm một loạt các sản phẩm tùy thuộc vào các ứng dụng khác nhau mà chúng được áp dụng.

southeast -01
southeast -02
southeast-03
Pipe Fittings-01
Pipe Fittings-06

Không có kết thúc cho các ứng dụng của phụ kiện đường ống vì vậy không có kết thúc cho các ứng dụng của đường ống. Mặc dù danh sách các ứng dụng đường ống tiếp tục được mở rộng, sức mạnh, tính linh hoạt, tốc độ dòng chảy rất tốt và khả năng kháng hóa chất cao là những phẩm chất phù hợp nhất cho việc di chuyển hoặc chuyển chất lỏng, hơi nước, chất rắn và không khí từ điểm này sang điểm khác. Với đường ống, phụ kiện đường ống có nhiều công dụng khác như sau:

Việc chuyển các vật liệu cực kỳ nguy hiểm như hóa chất và chất thải.

Bảo vệ các thiết bị nhạy cảm khỏi áp lực cao.

Bảo vệ khỏi ăn mòn và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác.

Kháng hóa chất gia dụng và công nghiệp.

Worker cutting metal with grinder. Sparks while grinding iron
Pipe Fittings-04
Pipe Fittings-02